รายงานโครงงาน


     Mind Mapping 

ชื่อสินค้า (ตั้งชื่อใหม่สั้นๆ จำง่าย และน่าสนใจ) Pfor you  
ชื่อทีม DREAM   (ใส่หมายเลข)16     
รายชื่อสมาชิก1 น.ส.นพรัตน์ ครุนาค ตำแหน่ง หัวหน้า เลขที9
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.  เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.  เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่สามารถทำมาประโยชน์ได้
3.  เพื่อฝึกฝนตนเองในการทำงานและการแก้ปัญหาให้เป็น

รูปแบบของโครงงาน(บอกวิธีการของการผลิตเพื่อจำหน่าย)
1. เลือกอุปกรณ์ที่จะใช้ทำชิ้นงาน
2.  กำหนดรูปแบบละวางโครงร่างของงานที่จะทำ เลือกรูปแบบที่เป็นสิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้
3.  ออกแบบรูปแบบให้ตรงกลับความต้องการของลูกค้า
4.  โปรโมทสินค้าผ่านทางโซเชียวต่างๆ -เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตราแกรม และเว็บ บล็อกของของสินค้า โปรโมทสินค้าผ่านทางไลฟ์สด และอื่นๆ


ผลการดำเดินโครงงาน
1.  ได้สินค้าตามที่ต้องกา
2.  สามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง
3.  ได้ใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4.  ได้ประสบการในการทำงาน ในการโปรโมทสินค้าด้วยตัวเอง การจัดทำเว็บไซต์ การออกแบบงานด้วยตนเอง
5.  รักษาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้วสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยช์

วัสดุ อุปกรณ์(ให้นำภาพอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่ใช้ทำมาใส่ลงในกรอบสี่เหลี่ยมพร้อมพิมพ์ชื่ออุปกรณ์ลงไปด้วย  ถ้าเหลือให้ตัดออกด้วย)

 หลอดพลาสติก
   กรรไกร


ไหมพรม


กระดาษแข็ง

เข็มเย็บผ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น