วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์  • เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  • เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่สามารถทำมาประโยชน์ได้
  • เพื่อฝึกฝนตนเองในการทำงานและการแก้ปัญหาให้เป็นไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น